Tryck-/vakuumventiler

En tryck-/vakuumventil är en typ av ventil som används för att reglera eller begränsa det tryck eller vakuum som kan skapas inuti ett system eller kärl på grund av en processtörning, ett instrument- eller utrustningsfel alternativt en brand. Det finns alltid en risk att en tank exploderar till följd av övertryck eller imploderar till följd av vakuum. För att förhindra explosion eller implosion måste tanken andas. På grund av denna funktion kallas ofta tryck- och vakuumventiler för ”andningsventiler”.