Kryogena

Här hittar du kryogena säkerhetsventiler för industriella gaser och LNG-applikationer. Samtliga modeller är från det tyska varumärket HEROSE.

Säkerhetsventil för kryogena applikationer och LNG

Kryogen överströmningsventil, vinkelutförande i brons, ljuddämpare, PN40, ej typtestad.

Tillhandahålls som överströmningsventil för skydd mot övertryck i rörsystem och tryckkärl, som inte är föremål för typgodkännande.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G / L

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G 

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, rostfritt stål, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G / L

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.