Industri

Här hittar du säkerhetsventiler för gas, ånga och vätskor i industriella applikationer. Tryckkärl och kompressorer är normalt utrustade med säkerhetsventiler i syfte om att släppa ut övertryck under kontrollerade former för att skydda utrustning mot skador. Våra säkerhetsventiler från varumärket HEROSE finns i många utföranden beroende på applikation. Detta innefattar olika material, tätningar, med/utan lättverk och i gastäta/öppna varianter.

Hur ofta ska säkerhetsventiler kontrolleras?

I Sverige regleras kraven på säkerhetsventiler i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Det innebär att de som har säkerhetsventiler i sina processer enligt lag är bundna att försäkra sig om att ventilerna är korrekt utformade och kontrollerade enligt föreskriften.

I föreskriften finns det inga exakta tidsangivelser för hur ofta kontroll och service ska genomföras, det är formulerat som att de ”..regelbundet ska undersökas med fortlöpande tillsyn”. Alla organisationer har olika förutsättningar, därför kan det vara bra att utifrån dessa bestämma vilka intervall som är lämpliga för just er och sedan upprätta en rutin.

Vill man försäkra sig om att säkerhetsventilen öppnar på inställt öppningstryck är det vanligast att man plockar ner ventilen och gör service och provtrycker i en provtryckningsbänk. Då bör man även passa på att kontrollera även fjäder, ventilhus och tätytor. Allt detta kan serviceorganisationen på Ramén Valves hjälpa till med. Läs mer om vårt serviceerbjudande här.

Läs merLäs mindre
Säkerhetsventil för industriella applikationer

Kryogen överströmningsventil, vinkelutförande i brons, ljuddämpare, PN40, ej typtestad.

Tillhandahålls som överströmningsventil för skydd mot övertryck i rörsystem och tryckkärl, som inte är föremål för typgodkännande.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G / L

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G 

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, rostfritt stål, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G / L

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.