Industri

Här hittar du säkerhetsventiler för gas, ånga och vätskor i industriella applikationer. Tryckkärl och kompressorer är normalt utrustade med säkerhetsventiler i syfte om att släppa ut övertryck under kontrollerade former för att skydda utrustning mot skador. Våra säkerhetsventiler från varumärket HEROSE finns i många utföranden beroende på applikation. Detta innefattar olika material, tätningar, med/utan lättverk och i gastäta/öppna varianter.

Säkerhetsventil för industriella applikationer

Kryogen överströmningsventil, vinkelutförande i brons, ljuddämpare, PN40, ej typtestad.

Tillhandahålls som överströmningsventil för skydd mot övertryck i rörsystem och tryckkärl, som inte är föremål för typgodkännande.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G / L

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, mässing, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G 

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.

 

 

Kryogena säkerhetsventiler, vinkelutförande, rostfritt stål, PN63, typtestade enligt TÜV-SV.1048. S / G / L

Tillhandahålls som säkerhetsanordning för skydd mot värmeutvidgning i rörsystem och andra delar av anläggningar. Godkänd för luft, gaser, ångor och kryogena flytande gaser inkl. LNG.