Vridspjällsventiler

En vridspjällsventil är en ventil med kvartvarvsvridning som främst används för att stänga av och sätta på flöden men kan även användas för reglering. Den här typen av ventil är fördelaktig när du behöver en kompakt design som snabbt går att öppna eller stänga. Vridspjällsventiler har ett brett användningsområde och kan användas för frätande gaser, vätskor och ånga. Våra vridspjäll av varumärket Engelsberg är tillverkade i Fagersta, Sverige. Vi producerar våra vridspjällsventiler i en unik mängd olika höglegerade material och titan, allt beroende på kundens behov. Ventilerna levereras med handspak, växel eller med ett pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.

För avstängning eller enkel reglering av korrosiva vätske- och gasflöden. Med ett foder av 25% kolfiberförstärkt PTFE och med en tätningsring i FKM är ventilen helt tät i stängt läge. Levereras med handspak eller växel men förses enkelt med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.

För avstängning eller enkel reglering av korrosiva vätske- och gasflöden. Med ett foder av 25% kolfiberförstärkt PTFE och med en tätningsring i FKM är ventilen helt tät i stängt läge. Levereras med handspak eller växel men förses enkelt med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.