Kilslidventiler

Kilslidsventiler, även kallade slussventiler, är utmärkta för effektiv avstängning av vätske- och gasflöden. Engelsberg kilslidventiler är särskilt lämpliga för fibersuspensioner eller andra processer som inbegriper en betydande mängd fasta partiklar. Detta då ventilerna är designade helt utan dolda utrymmen mellan kägla och hus, vilket förlänger ventilens livslängd även i krävande applikationer. För att öppna och stänga ventilen måste man vrida flera varv, vilket minskar risken för vätskeslag i systemet.

För avstängning av vätske- och gasflöden inom processindustri med höga krav på täthet. Designad helt utan dolda utrymmen mellan kägla och hus för lång livslängd även i applikationer med partiklar och fibrer i flödet. Finns med mjuktätande säte i PTFE och som metalltätande för högre temperaturer och slitande media. Kan fås med ratt eller växel. Manöverdon kan monteras via montagefläns enligt ISO 5211.

För avstängning av vätske- och gasflöden inom processindustri med höga krav på täthet. Designad helt utan dolda utrymmen mellan kägla och hus för lång livslängd även i applikationer med partiklar och fibrer i flödet. Finns med mjuktätande säte i PTFE och som metalltätande för högre temperaturer och slitande media. Kan fås med ratt eller växel. Manöverdon kan monteras via montagefläns enligt ISO 5211.

För avstängning av vätske- och gasflöden inom processindustri med höga krav på täthet. Designad helt utan dolda utrymmen mellan kägla och hus för lång livslängd även i applikationer med partiklar och fibrer i flödet. Finns med mjuktätande säte i PTFE och som metalltätande för högre temperaturer och slitande media. Kan fås med ratt eller växel. Manöverdon kan monteras via montagefläns enligt ISO 5211.

För avstängning av vätske- och gasflöden inom processindustri med höga krav på täthet. Designad helt utan dolda utrymmen mellan kägla och hus för lång livslängd även i applikationer med partiklar och fibrer i flödet. Finns med mjuktätande säte i PTFE och som metalltätande för högre temperaturer och slitande media. Kan fås med ratt eller växel. Manöverdon kan monteras via montagefläns enligt ISO 5211.